Ý nghĩa của cuộc sống

Trình Hải Khang

Sau khi tìm ra câu trả lời cho Ý nghĩa đích thực của cuộc sống là gì? tôi nhận thấy nó không chỉ là đáp án cá nhân mà trở thành đáp án của cả một cộng đồng, đó chính là hiện thực hóa giá trị của bản thân trong xã hội.

Tầm nhìn kiến tạo nên thành công. Tri thức tạo lập nên giá trị

Trình Hải Khang là bút danh, tên thương hiệu của Nguyễn Tiến Trình, kỹ sư công nghệ thông tin, quê tại Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.
Đây là trang web cá nhân của tôi, nơi tôi chia sẻ những thông tin cá nhân, những tư duy, và những công việc tôi đang làm.

Để liên lạc với tôi, bạn có thể sử dụng các hình thức sau đây

 • Email: info@trinhhaikhang.com
 • Địa chỉ: Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Đưa Nhân Quả vào trong cách suy nghĩ và hành động

Các nguyên lý của thành công

BÍ MẬT CỦA MAY MẮN

May mắn trong cuộc sống không tình cờ mà đến, May mắn là do chính chúng ta tạo ra.

Để có được may mắn, bạn không nền chần chừ, phải cải tạo, phải tạo ra những điều kiện và môi trường tốt hơn

Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo.

NỀN TẢNG CHO THÀNH CÔNG

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa
Trong đó, Nhân hòa là yếu tố quan trọng nhất. Và các nguồn lực hỗ trợ cần phải kể đến là: 

 • Hạ tầng tri thức
 • Hạ tầng công nghệ
 • Hạ tầng thương mại
 • Nguồn vốn, nguồn nhân lực, thương hiệu, tư liệu sản xuất, tài nguyên

CÔNG THỨC THÀNH CÔNG GỒM 3 ĐIỀU

 • 1. Việc đến tay là giải quyết được, nhanh, gọn, dứt điểm
 • 2. Tự tin bộc lộc và phát huy hết năng lực của bản thân
 • 3. Nhận tưởng thưởng xứng đáng cho những thành tích đã đạt được

Tầm nhìn và tri thức

Tầm nhìn kiến tạo nên thành công,
Tri thức tạo lập nên giá trị

BIẾT CÁCH ĐỂ THÀNH CÔNG

 • Muốn thành công trong việc gì đó thì phải biết cách để đạt được thành công trong việc đó
 • Muốn kinh doanh thắng lợi thì phải biết cách kinh doanh
 • Muốn bán được nhiều hàng hóa, dịch vụ thì phải biết cách bán hàng

Khung tư duy

Nhân Quả, Khách Quan, Toàn Diện

Mang tư duy nhân quả, khách quan, toàn diện vào cách nghĩ, cách làm để gặt hái thành công